Sprawdź jakiego kandydata szukać

 • Chcesz wiedzieć jaki powinien być kandydat na stanowisko, na które rekrutujesz? Jakich cech szukać, aby dobrze Wam się współpracowało? Kto będzie najbardziej efektywny?


  Odpowiedz na kilka pytań i bezpłatnie uzyskaj raport z rekomendacją jakiej osoby szukać na rekrutowane stanowisko.

 • Jak nazywa się stanowisko, na które rekrutujesz? *

 • ZADANIA na tym stanowisku są: *

  łatwe
  5

  trudne
  rutynowe
  5

  niepowtarzalne
  w tematyce jednej, wąskiej dziedziny
  5

  tematycznie z wielu dziedzin
 • Czy wśród wymienionych poniżej predyspozycji znajdują się takie, które są istotne na tym stanowisku? *

  Może się okazać, że na wybranym przez Ciebie stanowisku potrzebne są inne predyspozycje niż wymienione poniżej
  konieczne przydatne nieistotne
  przywództwo i dominacja  
  konfrontacja i asertywność  
  analizowanie i rozważność  
  zainteresowania estetyczne  
  radzenie sobie ze stresem  
 • Zaznacz, jakie są WARUNKI PRACY na tym stanowisku *

  ciche (np. prywatny gabinet)
  5

  głośne (np. open space)
  rzadki kontakt z ludźmi
  5

  częsty kontakt z ludźmi
  praca indywidualna
  5

  praca zespołowa
 • Wybierz max. 2 wypowiedzi, które chciał(a)byś usłyszeć od swojego kandydata: *

 • Wybierz max. 2 wypowiedzi, których nie chciał(a)byś usłyszeć od swojego kandydata: *

Ładowanie
Ładowanie...